Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Vloeistofdichte beton

Wij leveren betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklasse C30/37.
Ter voorkoming van bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de vloeistofdichte voorzieningen zoals terreinverhardingen, vloeren en soms ook wanden. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming.

Vloeistofdichte voorzieningen moeten de bodem beschermen tegen het indringen van milieuverontreinigende stoffen en dus voorkomen dat de ondergrond vervuilt. Door gebruik van de juiste producten, zoals vloeistofdicht beton, kan een vloeistofdichte voorziening worden gerealiseerd. Vloeren en verhardingen worden als vloeistofdicht beschouwd, indien gedurende de gebruiksduur de vloeistof aan de niet-belaste zijde niet uittreedt.

De bodem verontreinigende vloeistof mag dus wel indringen in het beton, maar aan de mate van indringing worden eisen gesteld conform het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV).

Toepassingsgebieden

Toepassing op nieuw aan te leggen vloeistofdichte voorzieningen van ter plaatse gestort beton:

Onze centrale levert de betonmortel op productcertificaat. De samenstelling voldoet aan de Europese Normering NEN-EN 206 en NEN 8005.

Bestel nu